top of page

Романова Олена Петрівна

1%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2

викладач філософії, культурології, соціології, акторської майстерності

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 15 років.

1991-1995 – Запорізьке педагогічне училище №1. Спеціальність: Педагог початкових класів; спеціалізація: педагог-організатор виховної роботи.

2001-2006 – (диплом з відзнакою) Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Спеціальність: Кіно,- телемистецтво; кваліфікація: режисер ТБ.

2018-2020 – (диплом з відзнакою) Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Спеціальність: Філологія; спеціалізація: германські мови та література, переклад включно.

2018-2020 – (магістр, диплом з відзнакою) Межрегіональна академія управління персоналом. Спеціальність: Публічне управління та адміністрування; спеціалізація: Адміністративний менеджмент.

2018-2022 – аспірантура у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Спеціалізація: Філософська антропологія.

Має 6 нагород з журналістики, автор 3-х книжок, 20 наукових робіт. Член Асоціації спортивних журналістів України та Національної спілки журналістів України.
Ведуча авторських програм, режисер документальних фільмів, письменниця, суспільний діяч, інноватор, постійний спікер конференцій з філософії та психосинтезу.

Список наукових статей з філософії

1). Романова О. Проблема вибору любові в історії філософії. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич; НПУ імені М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук. — К., 2018. Вип. 138 (№ 11) Ч. 2. Філософські науки–2018. — С. 116-120.
2). Романова О. Методологічні підходи до проблеми вибору любові в бутті сучасної людини. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич; НПУ імені М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук. — К., 2018. Вип. 139 (№ 12) Ч. 2. Філософські науки-2018. — С. 85-88. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=169&fbclid=IwAR0DxxxPUNQZDmcSG2E9nYSL7ZUH6YKNv5lpxanTA_wZjLIUthgafI7xAQA
3). Романова О. К’єркегорівська концепція буття: естетичне, етичне, релігійне у питанні вибору любові. // Nauki Społeczno-Humanistyczne Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. Соціально-Гуманітарні Науки Social and Human Sciences. 2019. № 04 (20). URL https://sp-sciences.io.ua/s2641762/romanova_elena_2018_._kierkegaards_consept_of_personal_development_aesthetic_ethical_and_religious_in_the_issue_of_choosing_love._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_20_
4). Романова О. Екзистенціальні та комунікативні виміри вибору любові в бутті сучасної людини. // Science and education a new dimension. // Humanites and social science, VIII (43). – Budapest, 2020 dec. – Issue 243. – С. 20–24. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_viii_243_43.pdf. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-243VIII43-04
5). Романова О. Екзистенціальні та психоаналітичні аспекти вибору любові в філософсько-антропологічному дискурсі XX-XXI ст. / О. Романова // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія». — Вип. 41, Видавничий дім Гільветика, 2020. — С. 313-326.
DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.21

Опубліковані тези, які засвідчують апробацію наукових матеріалів:

1). Романова О. Проблема вибору любові у граничній ситуації. Людина. Екзистенція. Культура. Підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. праць III та IV Всеукраїнських наук.-практ. конф.; за ред. Н. В. Хамітова, С. А. Крилової. Київ: КНТ, 2020. — С. 127-132.
2). Романова О. Проблема вибору любові. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. зб. наук. праць IV Міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців, 4 грудня 2018 р. // Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2018. — C. 52-53.
3). Романова О. Методологія дослідження проблеми вибору любові в бутті сучасної людини. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. Матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства, 13–17 травня 2019 р. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2019. — С. 72-74.
4). Романова О. Нарцисизм: філософські й психологічні аспекти вибору любові в бутті сучасної людини. Людина. Екзистенція. Культура. Підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. Праць III та IV Всеукраїнських наук.-практ. конф.; за ред. Н. В. Хамітова, С. А. Крилової. Київ: КНТ, 2020. — С. 307-315.
5). Романова О. Нарцисизм: філософські та психоаналітичні аспекти вибору любові в бутті сучасної людини. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. Матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства, 20–21 травня 2020 р. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2020. — С. 42–46.
6). Романова О. Вплив нумінозного на вибір любові у другій половині життя. // Антропологічні виміри філософських досліджень. // X Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень», 21 квітня 2021 р. http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPRX/paper/view/23717/12878
7). Романова О. Вплив нумінозного на формування світогляду у виборі любові. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. Матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства, 29 травня 2021 р. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2021.
8). Романова О. Аксіологічний сенс свободи у виборі любові. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ, 20-21 серпня 2021 р. К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2021. — С. 44-46.

Участь у конференціях:
1). ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від самотності до любові: екзистенціальне розкриття людини». (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 29 листопада 2018 року).
2). IV Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення». (Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир, 4 грудня 2018 року).
3). IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екзистенційна суперечливість сучасної людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм». (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 5-6 грудня 2019 року).
4). XIV міжнародна наукова онлайн-конференція «Філософія. Нове покоління». (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, 29-30 травня 2020 року).
5). ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психосинтез: актуальні проблеми теорії та практики». (Українська асоціація психосинтезу та психотерапії, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Київ, 19 квітня 2021 року).
6). X Міжнародна наукова онлайн-конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень». (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, м. Дніпро, 21 квітня 2021 року).
7). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». (Київська суспільнознавча організація, м. Київ, 20–21 серпня 2021 року).

bottom of page